Det særlige ved Danmarks Microsoft Partner Pledge

I år underskrev vi Microsoft Partner Pledge med alle vores kolleger på tværs af VENZO. Microsoft Partner Pledge er et løfte om at leve op til de standarder, som er vigtige for os, og som opfordrer løftegivere til at være forkæmpere for konkrete initiativer, stå til ansvar i halvårlige Partner Pledge møder og lede samfundsmæssige forandringer. Vi er begejstrede for vores engagement, og nå vi ser på vilkårene for løftet, fandt vi noget, der fangede vores opmærksomhed:

Indholdet af Microsoft Partner Pledge er forskelligt fra land til land, i hvert fald her i Norden. Kerneværdierne er:

  1. Digitale færdigheder (til job): Forpligter sig til at fremme og sikre de digitale færdigheder ikke blot på vores eget team, men også på tværs af vores de lokalsamfund og samfundet som helhed.
  2. Bæredygtighed: Forpligter sig til at fremme bæredygtighed og tage konkret handling for at reducere CO2-fodaftryk og forhindre anden ikke-bæredygtig adfærd.
  3. Ansvarlig og etisk kunstig intelligens: Forpligter sig til at sikre, at kunstig intelligens er både etisk og ansvarlig i udvikling og anvendelse.
  4. Mangfoldighed og inklusion: Forpligter sig til at være forkæmper for mangfoldighed og inklusion i vores lokalsamfund og på tværs af vores bredere samfund.

Nogle lande har udelukkende disse fire kerneværdier som forpligtelser i deres Microsoft Partner Pledge. Dette omfatter Holland, Sverige og Finland. Nu er det her, det bliver sjovt – mange lande har en femte kategori, som har en tendens til at være mere specifikke for regionen. Tyskland har yderligere fokus på at styrke den tyske økonomi gennem innovation hos mellemstore virksomheder og tyske kerneindustrier som bilindustrien og fremstillingsindustrien. Schweiz har et ekstra fokus på lærlingeuddannelse.

Og Danmark, ya…

  1. Cybersikkerhed: Forpligter sig til samarbejde mod de høje trusler inden for cybersikkerhed og cyberspionage.

Vi kunne selvfølgelig ikke være gladere for, at alle vores danske Microsoft Partner Peers slutter sig til os i denne indsats for en bedre fremtid indenfor cybersikkerhed ved at underskrive Partner Pledge med os alle hos VENZO. Som Microsoft Gold Partners i kategorien Sikkerhed kan vi ikke lade være med at være lidt stolte over at have vores hjemland anerkendt for dets styrke og potentiale på dette område, som vi er så passionerede omkring.

Har dine IT-partnere underskrevet det danske Microsoft Partner Pledge?

Læs mere om det danske Microsoft Partner Pledge her.

Back to Overview    |    Read Next    |    English